Ouderen: Nieuwjaarsbijeenkomst Ma 11 Jan 2016

Geachte senioren en belangstellenden,

Komende maandagmiddag 11 januari 2016 nieuwjaars-bijeen- komst (met buffet), film Gert Jan Esselink. U komt toch ook !!

Graag opgeven voor vrijdagavond 8 uur bij A.Koeleman Tel 0547-273794.

Was het Kerstfeest weer ouderwets gezellig met alle elementen die daarbij horen, laten we onze eerste ontmoeting in 2016 ook ontspannen ervaren. Na de gelukwensen met het nieuwe jaar en koffie en welkom, worden we getrakteerd op een film van begin 1950 met een toelichting door de fam. Esselink. We zien o.a. de mechanisatie na de 2e wereldoorlog op gang komen.

Verder vergaderingen over de bouw van de silo aan de stationsweg in Goor met voor ons bekenden, het was dan ook een promotiefilm van het toenmalige Centraal Bureau in R’dam.

Onder de titel “De zekere weg” werd toen onder de aandacht gebracht lid te worden van een coöperatie. Het zal ons nu wel een glimlach opleveren, maar ook een herkenning aan die tijd.

Na de pauze buffet met een consumptie en uitwisseling van nieuwtjes, waarna we ± half vijf voldaan naar huis gaan.

Vanzelfsprekend zijn er extra kosten. Voor €20- per persoon heeft U een fijne middag en draait de penningmeester quitte.

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar en tot ziens op 11 jan 2016

Een hartelijke groet van Willy, Albert, Johanna en Reinder.