Jaarvergadering – Vr 31 Maart

Jaarvergadering vrijdag 31 maart 2023 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering op vrijdag 31 maart 2023 om 20:30 uur in ’t Kaspel. 

Agenda:
1.  Opening
2.  Notulen jaarvergadering 2022
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Algemeen jaarverslag 2022 door de secretaresse Rianne Blanken
5.  Financieel jaarverslag 2022 door de penningmeester Gerard Beld
6.  Verslag kascommissie 2022
7.  Verslag AED werkgroep 2022
8.  Afscheid bestuursleden Rianne Blanken en Jolanda Stegeman
9.  Voorstellen nieuwe bestuursleden Arjan Bosveld en Wendy Olthuis
10. Rondvraag
11. Sluiting