Jaarvergadering – Vr 26 April (let op nieuwe datum!)

Jaarvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering op vrijdag 26 april 2024 om 20:30 uur in ’t Kaspel. 

Agenda:
1.  Opening
2.  Notulen jaarvergadering 2023
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Algemeen jaarverslag 2023 door Harry Teselink
5.  Financieel jaarverslag 2023 door de penningmeester Gerard Beld
6.  Verslag kascommissie 2023
7.  Verslag AED werkgroep 2023
8.  Afscheid voorzitster Mariëlle Vaarhorst
9.  Hopelijk voorstellen nieuwe voorzitter/voorzitster en nieuwe secretaris/secretaresse
10. Rondvraag
11. Sluiting