Jaarvergadering – Ma 25 Mrt

Jaarvergadering Buurtvereniging Kerspel-Goor

Iedereen is welkom!

Maandag 25 maart 2019 om 20:30 uur in ’t Kaspel.

————————————————————-

Agenda:

  • Opening door de voorzitster Mariëlle Vaarhorst
  • Notulen vorige vergadering
  • Ingekomen stukken mededelingen
  • Algemeen jaarverslag door de secretaresse Rianne Blanken
  • Financieel jaarverslag door de penningmeester Gerard Beld
  • Verslag kascommissie
  • Verkiezing nieuw lid kascommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting