Het ontstaan

De buurtschap Kerspel Goor wordt in de volksmond ook wel Kaspel genoemd. Het ligt in de voormalige gemeente Markelo en hoort sinds 2001 bij de gemeente Hof van Twente. Wie van Goor naar Hengevelde rijdt, komt door Kerspel Goor. Van de Markelose buurtschappen is Kerspel Goor het verst verwijderd van Markelo. Geografisch gezien is Kaspel van oudsher meer verbonden met Goor dan met Markelo. De naam Kerspel Goor betekent ook ”behorend tot de parochie Goor”. Een groot gedeelte van de buurtschap behoort tot het landgoed Weldam. Deze boerderijen zijn te herkennen aan de geel/zwarte luiken.

Kerspel Goor kent een hechte buurtvereniging en dit wordt het seizoen waar we al zo lang naar uitkijken. De opening van een geheel nieuw buurtgebouw. De verbouwing verloopt voorspoedig mede met behulp van ontzettend veel vrijwilligers. Het is echt een project geworden voor en door de buurt. Nu het dak erop zit en de binnenmuren allemaal staan is ook goed te zien hoe de indeling van het gebouw wordt. Een mooi en zeer functioneel gebouw waar we met de buurtvereniging veel gebruik van hopen te maken. Dit alles kan alleen met behulp van de vele vrijwilligers die nu volop helpen en hopelijk ook straks met het organiseren/deelnemen van/aan activiteiten. Tot die tijd zullen de activiteiten nog in de HengelerHook plaatsvinden. Dit is soms wel wat behelpen maar gelukkig kunnen alle activiteiten wel gewoon doorgaan. De opening van ons nieuwe buurtgebouw zal in maart/april 2012 zijn. De exacte datum hiervoor staat nog niet vast maar u zult t.z.t. een uitnodiging hiervoor ontvangen. Ook zal dan de nieuwe naam van het buurtgebouw onthuld worden.

De volgende stap zal zijn het aanleggen van de parkeerplaatsen en het inrichten van de tuin. De HengelerHook wordt dan gesloopt. Dit terrein en het grasveld worden parkeerplaatsen. De tuin zal gesitueerd worden op de plek waar nu het voormalige schoolplein is. Hier zal ook een jeu-des-boules baan worden aangelegd gesubsidieerd door de Stichting Goors School en Volksfeest.

Ondanks alle drukte is het ons toch weer gelukt een leuk programma samen te stellen. Er zijnin het nieuwe jaar enkele data van activiteiten nog niet bekend maar hou de website en de circulaires goed in de gaten! Heeft u zelf nog ideeën en suggesties voor activiteiten? Of vindt u het leuk om zelf een workshop te organiseren?  Aarzel dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden via onderstaande mailadressen!

Verder nog een keer de oproep dat opgave voor deelname aan activiteiten tegenwoordig ook via deze website kan. Ook is het mogelijk om de circulaire die u nu nog per post ontvangt digitaal te ontvangen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u dit doorgeven aan Mariëlle Vaarhorst.  Ieder bestuurslid heeft een eigen mailadres waar hij/zij bereikbaar op is. Onder de pagina nieuws in het linker menu treft u de beschrijvingen van activiteiten aan. Onder de pagina agenda staan alle activiteiten op data overzichtelijk vermeld.