Het bestuur

Bestuur 2016 – 2017

Marielle Vaarhorst  – Voorzitster
Gerard Beld – Penningmeester
Rianne Blanken – Secretaresse
Mirjam Meutstege
Wim Nijmeijer
Jolanda Stegeman
Harry Teselink
Marcel Veenhof
Remond Wagevoort
Martin Wesselink

Jeugdbestuur

Mirjam Meutstege
Erik Roelofs
Inge Wesselink

Seniorenbestuur

Reinder Jacobi – Voorzitter
Albert Koeleman – Penningmeester
Johanna Bosveld
Willy Kamp

Toneelzaken

Arie Wegereef

Kascommissie

Erik Roelofs
Patrick Vaarhorst
Tineke Goorhuis

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK DANK VOOR UW HULP BIJ ALLE ACTIVITEITEN !!!