Het bestuur

Bestuur 2024

Harry Teselink – Voorzittter
Gerard Beld – Penningmeester
Arjan Bosveld
Mirjam Meutstege
Wim Nijmeijer
Wendy Olthuis
Marcel Veenhof
Martin Wesselink

Seniorenbestuur

Johanna Bosveld
Silvia Lotte
Dineke Maatman
Henk Maatman
Truus Vaarhorst

Toneelzaken

Arie Wegereef
Jolanda Stegeman

Kascommissie

Gerard Ottink
Sylvia Lotte
Rianne Blanken

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK DANK VOOR UW HULP BIJ ALLE ACTIVITEITEN !!!