Het bestuur

Bestuur 2016 – 2017

Marielle Vaarhorst  – Voorzitster
Gerard Beld – Penningmeester
Rianne Blanken – Secretaresse
Mirjam Meutstege
Wim Nijmeijer
Jolanda Stegeman
Harry Teselink
Marcel Veenhof
Remond Wagevoort
Martin Wesselink

Jeugdbestuur

Monique Grobben
Yvonne Jansen
Mirjam Meutstege
Erik Roelofs

Seniorenbestuur

Reinder Jacobi – Voorzitter
Albert Koeleman – Penningmeester
Johanna Bosveld
Willy Kamp

Toneelzaken

Arie Wegereef

Kascommissie

Sylvia Lotte
Henk Peters
Erik Roelofs

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK DANK VOOR UW HULP BIJ ALLE ACTIVITEITEN !!!