Het bestuur

Bestuur 2023

Marielle Vaarhorst  – Voorzitster
Gerard Beld – Penningmeester
Arjan Bosveld
Mirjam Meutstege
Wim Nijmeijer
Wendy Olthuis
Harry Teselink

Marcel Veenhof
Remond Wagevoort
Martin Wesselink

Seniorenbestuur

Johanna Bosveld
Silvia Lotte
Dineke Maatman
Henk Maatman
Truus Vaarhorst

Toneelzaken

Arie Wegereef
Jolanda Stegemen

Kascommissie

Gerard Ottink
Sylvia Lotte
Rianne Blanken

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK DANK VOOR UW HULP BIJ ALLE ACTIVITEITEN !!!