Het bestuur

Bestuur 2022-2023

Marielle Vaarhorst  – Voorzitster
Gerard Beld – Penningmeester
Rianne Blanken – Secretaresse
Mirjam Meutstege
Wim Nijmeijer
Jolanda Stegeman
Harry Teselink
Marcel Veenhof
Remond Wagevoort
Martin Wesselink
Arjan Bosveld

Jeugdbestuur

Mirjam Meutstege
Inge Wesselink

Seniorenbestuur

Johanna Bosveld
Silvia Lotte
Dineke Maatman
Henk Maatman
Truus Vaarhorst

Toneelzaken

Arie Wegereef
Gerdien Greven

Kascommissie

Tineke Goorhuis
Gerard Ottink
Sylvia Lotte

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK DANK VOOR UW HULP BIJ ALLE ACTIVITEITEN !!!